Chiproses 24/7  - Kinderopvanghotel
Kwaliteit in kinderopvang maken wij samen met u !
Kwaliteit is geen issue, kwaliteit is vanzelfsprekend! 
 
Reguliere tarieven vanaf 1 januari 2019 , bij afsluiten van een plaatsingsovereenkomst.
 
Dagopvang 0 tot 5 jarigen                                                     € 8,19 per kind/per uur*
 
Voor /naschoolse opvang 4 tot 13 jarigen                          € 6,98 per kind/per uur* 
(Ophalen basisscholen regio Bergen op Zoom inclusief)
 
Avondopvang tot 22:00 hr                                                     € 8,19 per  kind/per uur*
 
Weekendopvang 0 tot 13 jarigen                                          € 8,19 per kind/per uur*

Nachtopvang vanaf 22:00 tot 06:00                                      € Tarief op aanvraag  
 
* Breng en haaltijden in overleg(tussen 06:00-22:00).

Kinderopvangtoeslag:
Alle vormen van kinderopvang ,die Chiproses voor uw verzorgt, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor uw exacte toeslagberekening vindt u alle informatie op  www.toeslagen.nl

Chiproses 24/7 biedt twee type overeenkomsten aan:
 
1e. De vaste plaatsingovereenkomst:
*Gebaseerd op het aantal met u afgesproken vaste uren en vaste opvangmomenten per kind per maand.
*Inclusief twee wen momenten
*Gegarandeerde opvangplaats(en) zoals vastgelegd in de overeenkomst.
*Inclusief extra services,ruilservices.
*Meer-uren worden achteraf in rekening gebracht.

 
2e. De flexibele plaatsingsovereenkomst:
*Gebaseerd op het aantal met u afgesproken uren per maand en afgestemd op uw rooster/dienst (en). 
*Inclusief twee wen momenten.
*Inclusief extra services,ruilservices.
*Meer-uren worden achteraf in rekening gebracht.

*Chiproses is op de hoogte van het feit dat roosters/diensten pas(heel) laat bekend
kunnen zijn. Chiproses probeert hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

*Chiproses 24/7 incasseert uw (voorschot)factuur maandelijks via automatisch incasso.
 
Extra services:
 
Onze ruilservice is van toepassing als:
*u een vaste of flexibele plaatsingsovereenkomst heeft.
*de opvangkosten reeds geincasseerd zijn.
*u uw kind(eren) tijdig , eerder dan 24  uur voordat het opvangmoment zal
plaatsvinden,en met een duidelijke reden afmeldt.
*de maand minder uren* omvat dan uw voorschot.
*u tijdens schoolvakantie's* minder opvang afneemt. 
*Is uw kind nog niet schoolgaand (onder de 4 jaar) en u gaat op vakantie
dan kunnen we in onderling overleg de ruiluren bespreken/inplannen.
*Heeft u een kind onder de 4 jaar en een kind schoolgaand dan is de ruilservice tijdens de schoolvakantie's van toepassing.
 
Ter informatie :*Ruiluren zijn uren die u, in overleg, in kunt halen .U kunt ruil uren niet vooraf opnemen. Ruil uren moeten binnen 6 maanden opgenomen zijn anders vervallen uw ruil uren.
 
Ruilservice tijdens schoolvakanties*:
U betaalt een vast aantal overeengekomen uren per maand.
De opvangmomenten die uitvallen tijdens een schoolvakantie
kunt u ruilen / inhalen, zgn *ruiluren.
Deze ruiluren kunnen alleen tijdens dezelfde en/of volgende schoolvakanties
 en/of weekeinden worden ingehaald. Dus niet in de reguliere weken.
Ruiluren worden niet gerestitueerd .Deze uren kunt u ,in overleg met het team, in ons ruilbeleid laten opnemen.
 
*Ruilservice als de maand minder uren* omvat dan vastgelegd in uw plaatsingsovereenkomst:
U ziet een overzicht van uw ruil-uren in de voorschotfactuur van de betreffende maand.
Voorbeeld: U heeft een plaatsingsovereenkomst voor 45 uur per maand .
In september gebruikt u  42 uur en in oktober gebruikt u 48 uur.
De resturen van september gebruikt u bijvoorbeeld in oktober. 
Ruiluren worden niet gerestitueerd.
Deze uren kunt u , in overleg , in ons ruilbeleid laten opnemen.
 
Onze ruilservice is NIET van toepassing:
*als uw opvangmoment, bijvoorbeeld op een feestdag of Vastenavond valt.
Uw kind is ook van harte welkom tijdens feestdagen en/ of Vastenavond en
de opvang kan gewoon doorlopen. Wij maken er dan uiteraard ook een
 feestje van in ons kinderdagverblijf.
Maar maakt u op deze (feest)dag(en) geen gebruik van de opvang dan kunt u
deze (feest)dag(en) niet ruilen (inhalen).
*bij afwezigheid door ziekte.
*tijdens de opzegtermijn.
*als u binnen 24 uur voor aanvang van het opvangmoment afmeldt ,
dan wordt dit aangemerkt als een annulering.
*als u afmeldt in de week waarin de planning al is afgerond.
Hierbij is de ruilservice niet van toepassing.
*U betaalt bij annulering binnen 24 uur het opvangmoment door.

*Pre pre school (Peuterspeelzaal) in de Chiproses 24/7 Kids Beach Club
Leest u verder op de Chiproses 24/7 Kids Beach Club en Pre pre school (Peuterspeelzaal) pagina.
 
*Opvang aan huis service :
Is uw kindje ziek dan kunnen wij ,in overleg met u en indien beschikbaar , opvang  bij u aan huis regelen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.
Deze service is alleen beschikbaar voor vaste klanten met een vaste of flexibele plaatsingsovereenkomst.
 
Breng & ophaalservice (beschikbaar tussen 06:00-22:00):
Wilt u gebruik maken van onze haal & breng service dan kunt u de haal & breng tarieven/mogelijkheden opvragen via : kinderopvanghotel@chiproses.nl . 
 
Arrangementen/Specials:
Heeft u tijdens de weekenden of vakanties opvang nodig dan kunt u natuurlijk ook gebruik maken van onze 24/7 Arrangementen & Specials.
Informeert u , via de pagina contact, naar de voorwaarden .
 
Inclusief:
Alle tarieven zijn inclusief inschrijfkosten, linnen, flesjes, luiers, luierbroekjes, flesvoeding,alle (verse) maaltijden (ontbijt,lunch,diner),gezonde (tussendoor)hapjes, badverzorging als uw kind blijft overnachten.
Iedere gast krijgt een eigen Chiproses 24/7 tasje voor zijn of haar spulletjes en een eigen dagboekje en aparte naamdecoratie.
Let op : Speciale en dieetvoeding uitgezonderd
 
Ter informatie mbt uw tegemoetkoming in de kosten voor uw kinderopvang.
                                   Als u niet kiest voor een plaatsingsovereenkomst,
Kinderopvangtoeslag, Landelijk register Kinderopvang LRK
maar een keuze uit onze  Arrangementen  
uw voorkeur heeft dan kunt u ook in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag! Kijkt u op www.toeslagen.nl .
Onze kinderdagverblijven staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 
Voor onze registratienummers zie: Welkom
Dit geldt ook als u een keuze maakt uit onze aanbiedingen in combinatie met
uw huidige vorm van kinderopvang.
Bijvoorbeeld: als u ook opvang voor uw kind(eren) bij ander kinderdagverblijf afneemt.  
Heeft u vragen neemt u gerust contact met ons op.Zie onze contactpagina: Contact
 
Aanvullende informatie Chiproses 24/7:
Openingstijden maandag t/m zondag 06:00 -22:00 hr, 52 weken per jaar.
7 dagen( & nachten) per week ook op alle feestdagen en vastenavond.
 
Uit veiligheidsoverwegingen kunt u niet zomaar in en uit lopen.
Alle bezoeken gaan op afspraak.
Komt u uw kind(eren) brengen/ halen of komt u even kroelen, de fles of borstvoeding geven dan zijn wij uiteraard op de hoogte van uw komst.
Wilt u een kennismaking inplannen dan verwijzen wij u naar de pagina Aanmelden en dan?
 
Chiproses 24/7 werkt met opvangmomenten van 2,5 uur.
Breng en haaltijden graag in overleg, zodat uw kind de leer-spelmomenten gezamelijk kan afronden.
 
Dagopvang: 06:00-19:30
Avondopvang: 19:30-22:00
Nachtopvang: 22:00-06:00
 
Voorschoolse opvang: 06:00-08:30
Buitenschoolse opvang:: 14:30-19:30 (op woensdag-vrijdag 11:30-19:30)
Vakantieopvang (ook) voor schoolgaande kinderen.
 
Overdracht onder het genot van een hapje / drankje:
Persoonlijk contact met u ,ouder(s) en/of verzorger(s),vinden wij van essentieel belang.
Als uw kind(eren) komt brengen en halen nemen wij graag het
dagboekje met u door . Heeft u , op dat moment, geen tijd voor een kopje koffie/thee , dan leest u in het dagboekje sowieso altijd het verslag van het opvangmoment terug .
 
U wilt (even)langskomen tijdens de opvang van uw kind(eren)?
In overleg met onze kidsmanagers (pedagogisch medewerksters) kunt u aangeven dat u zelf graag, in alle rust, uw kindje wilt (komen)voeden
in slaap wilt wiegen en/ of badderen of gewoon even wilt komen knuffelen.
 
Mee-ontbijten:
U wilt graag mee-ontbijten als u uw kind(eren)komt brengen/halen.
Het ontbijt kunt u reserveren. Het ontbijt wordt vanaf 06:30 verzorgd met verse broodjes, gezond beleg, sapjes,melk,koffie, thee.U kunt een maaltijdkaart aanschaffen. Kosten maaltijdkaart euro 15,50 ( 5 maal ontbijt)
Als u wilt mee lunchen of dineren kunt u dit aanvragen bij de kidsmanager.
 
Haal en brengservice
U kunt eventueel gebruik maken van onze haal en breng service.
Tarieven op aanvraag.
 
Kinderopvangtoeslag:
Alle vormen van kinderopvang ,die Chiproses voor uw verzorgt, komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Voor uw exacte toeslagberekening vindt u alle informatie op  www.toeslagen.nl
 
Individuele kindplaats
Chiproses 24/7 kan de in gebruik genomen individuele kindplaats met onmiddellijke ingang  opzeggen:
  • indien blijkt dat het kind een zodanig gedrag vertoont dat daardoor een gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen
  • Chiproses 24/7 behoudt zich het recht voor om bij betalingsachterstand de opvang, per direct, te staken.
 
Heeft u vragen stel ze gerust via ons contactformulier (contact) of belt u
ons 0164 266703 . Bereikbaar maandag t/m vrijdag 09:00-17:00 hr.