Chiproses 24/7  - Kinderopvanghotel
Chiproses 24/7  werkt met een vast team ervaren, enthousiaste pedagogisch medewerksters.Wij noemen hen kidsmanagers. Ons kidsmanager-team werkt op vaste dagen,nachten,tijden.
 
Uw kind (onze gast) krijgt volop persoonlijke aandacht, warmte en geborgenheid van een medewerkster (kidsmanager) die hij/zij (her)kent.
Wij streven naar 1 op 1 aandacht. Geen wisselende gezichten, geen onrust, maar juist de rust, het ritme en de regelmaat, dat werkt! Chiproses 24/7 zal voelen als een tweede thuis.
 
Wij vinden het van groot belang een sfeer te creëren waar uw kind zich emotioneel en fysiek veilig voelt. Dat zijn de eerste voorwaarden om een kind de gelegenheid te geven zich optimaal te ontplooien.
Hierbij denken wij aan de cognitieve ontwikkeling maar ook aan bijvoorbeeld de motorische en taal/spraak-ontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, leren van waarden en normen. 
 
Pedagogisch beleidsplan, aandacht,ontwikkelen en groeien ,sfeervol flexibel kinderdagverblijfOns team besteedt veel aandacht aan het pedagogisch begeleiden van alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Uiteraard in goed overleg met u. Wij volgen de resultaten in een persoonlijke ontwikkelingslijst, die wij tijdens de oudermomenten met u doornemen.
 
 
In diverse protocollen zijn de afspraken vastgelegd die ons team hanteert als een bepaalde situatie zich voordoet. Voorbeelden van protocollen zijn:
  • Protocol ongevallen   
  • Protocol ziekte
  • Protocol veilig slapen
  • Protocol kindermishandeling
De protocollen vindt u terug in onze protocollen map.

Ons pedagogisch beleidsplan en onze protocollen map liggen ter inzage in het Chiproses 24/7 Kinderopvanghotel, de Chiproses 24/7 Kids Beach Club en de Chiproses 24/7 Kids Surf Club. In ons pedagogisch beleidsplan vindt u onze visie omtrent hoogwaardige zorg en pedagogisch beleid en hoe daar mee om te gaan in de praktijk.

Bram Holster is onze pedagogisch specialist en daarmee, zowel voor ouders als ook voor collega's, een direct aanspreekpunt.
Bij eventuele vragen of opmerkingen omtrent de ontwikkeling van uw kind kunt u altijd met Bram overleggen.