Chiproses 24/7  - Kinderopvanghotel
Chiproses werkt met een vast team ervaren, enthousiaste pedagogisch medewerksters. Wij noemen hen kidsmanagers. 
 
Uw kind (onze gast) krijgt volop persoonlijke aandacht, warmte en geborgenheid van een medewerkster (kidsmanager) die hij/zij (her)kent.
Wij streven naar 1 op 1 aandacht. Geen wisselende gezichten, geen onrust, maar juist de rust, het ritme en de regelmaat, dat werkt! Chiproses zal voelen als een tweede thuis.
 
Wij vinden het van groot belang een sfeer te creëren waar uw kind zich emotioneel en fysiek veilig voelt. Dat zijn de eerste voorwaarden om een kind de gelegenheid te geven zich optimaal te ontplooien.
Hierbij denken wij aan de cognitieve ontwikkeling maar ook aan bijvoorbeeld de motorische en taal/spraakontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, leren van waarden en normen. 
 
Pedagogisch beleidsplan, aandacht,ontwikkelen en groeien ,sfeervol flexibel kinderdagverblijfOns team besteedt veel aandacht aan het pedagogisch begeleiden van alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Uiteraard in goed overleg met u. Wij volgen de resultaten in een persoonlijke ontwikkelingslijst, die wij tijdens de oudermomenten met u doornemen.
 
 
In diverse protocollen zijn de afspraken vastgelegd die ons team hanteert als een bepaalde situatie zich voordoet. Voorbeelden van protocollen zijn:
  • Protocol ongevallen   
  • Protocol ziekte
  • Protocol veilig slapen
  • Protocol kindermishandeling
De protocollen vindt u terug in onze protocollen map.

Onze pedagogisch beleidsplannen en onze protocollen liggen ter inzage in het Kinderopvanghotel, de Kids Beach Club & Kids Surf Club. In ons pedagogisch beleidsplan vindt u onze visie omtrent hoogwaardige zorg en pedagogisch beleid en hoe daar mee om te gaan in de praktijk.