Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartKids Surf ClubUw kind (onze gast) krijgt volop persoonlijke aandacht, warmte en geborgenheid van een medewerkster (kidsmanager) die hij/zij (her)kent.

Wij streven naar 1 op 1 aandacht. Geen wisselende gezichten, geen onrust, maar juist de rust, het ritme en de regelmaat, dat werkt! Chiproses zal voelen als een tweede thuis.


Wij vinden het van groot belang een sfeer te creƫren waar uw kind zich emotioneel en fysiek veilig voelt. Dat zijn de eerste voorwaarden om een kind de gelegenheid te geven zich optimaal te ontplooien.

Hierbij denken wij aan de cognitieve ontwikkeling maar ook aan bijvoorbeeld de motorische en taal/spraakontwikkeling, sociaal-emotionele vaardigheden, leren van waarden en normen. 

Pedagogisch beleidsplan, aandacht,ontwikkelen en groeien ,sfeervol flexibel kinderdagverblijf

Ons team besteedt veel aandacht aan het pedagogisch begeleiden van alle verschillende ontwikkelingsgebieden. Uiteraard in goed overleg met u. Wij volgen de resultaten in een persoonlijke ontwikkelingslijst, die wij tijdens de oudermomenten met u doornemen.

In diverse protocollen zijn de afspraken vastgelegd die ons team hanteert als een bepaalde situatie zich voordoet. Voorbeelden van protocollen zijn:

  • Protocol ongevallen
  • Protocol ziekte
  • Protocol kindermishandeling

De protocollen vindt u terug in onze protocollen map in de Surf Club.