Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartKids Surf ClubWanneer is mijn kind leerplichtig en moet mijn kind naar school?


Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. 

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn.

U bent dus niet strafbaar als u uw 4-jarige kind thuis houdt.

*Indien u na de vierde verjaardag (gedurende de periode dat uw zoon/dochter nog niet naar de basisschool gaat) nog gebruik wenst te maken van de dagopvang dan is dit toegestaan en kunt u dit aangeven bij onze afdeling planning.

Gaat uw kind eenmaal naar school dan kunt u een overeenkomst afsluiten voor buitenschoolse opvang (BSO) en opvang in de weekenden & vakantie's indien u dat wenst.


Inschrijven op school:

Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op

een school. De kinderen moeten, vanaf 5 jaar, ook echt naar die school gaan.

Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit.

Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht.


Soms kan een kind vrijstelling krijgen van de leerplicht.

Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. 


Einde leerplicht:

De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Een kind dat 16 jaar wordt, moet het schooljaar dus eerst nog afmaken.

Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan op de basisschool telt mee als volledig schooljaar.


Bron: www.rijksoverheid.nl


Wilt u meer lezen over de leerplicht en kwalificatieplicht vanaf 16 jaar

kijkt u dan op www.rijksoverheid.nl.